Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Definicja projektów unijnych
  • Specyfika projektów
  • Wypełnianie wniosków unijnych
  • Dokumentacja projektu
  • Czas trwania projektu
  • Zespół projektowy
 • Budżet projektów
  • Budżetowanie projektów
  • Wsparcie ze środków unijnych
  • Pozyskiwanie sponsorów
  • Wkład własny
  • Rozliczanie projektu unijnego
  • Księgowość projektu
 • Zarządzanie projektami
  • Kierowanie bazą danych a zarządzanie projektami unijnymi
  • Risk management a zarządzanie projektami unijnymi
  • Wpływ komunikacji z zespołem na rozwój projektu
  • Przeprowadzanie badań rynkowych w projaktach unijnych
  • Monitoring projektu unijnego
 • Warsztaty
  • Tworzenie badań dostępności dotacji unijnych
  • Redagowanie wniosku unijnego
  • Promowanie projektu unijnego

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone