Kurs edukacji proekologicznej w dydaktyce szkolnej i przedszkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu edukacji proekologicznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawy biologii,
 • tworzenie zabawek ekologicznych,
 • formy ochrony przyrody,
 • podstawy recyklingu,
 • metodyka edukacji przyrodniczej – w tym: psychologia i pedagogika dziecięca,
 • metody zachęcania dzieci do ekologi,
 • praca w terenie z wykorzystaniem zastanych warunków,
 • warsztaty artystyczne w terenie,
 • elementy etnografii i wiedzy o folklorze w edukacji proekologicznej,
 • eksploracje przyrodnicze,
 • zabawy poruszające świadomość ekologiczną,
 • podstawowy zakres wiedzy o survivalu,
 • edukacja proekologiczna a BHP.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone