Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres prawny wydatkowania pomocy finansowej;
 • Typologia interwencji według jej zasięgu;
 • Zarządzanie dokumentacją projektową:
  • określanie idei projektu,
  • formułowanie koncepcji projektu,
  • określanie celów i zadań projektu,
  • ustalanie systemu oceniania
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie
  • tworzenie biznesplanu inwestycji
 • Zakres praktyczny tworzenia projektów:
  • przygotowywanie projektu inwestycyjnego pod względem metodologicznym
  • źródła finansowania – analiza
  • sposoby budżetowania
  • sposoby pozyskiwania sponsorów
  • sposoby uzyskiwania dotacji unijnych
  • omówienie i wypełnianie karty oceny formalnej i merytorycznej projektu
  • przegląd najczęstszych błędów projektowych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone