Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Wpływ ograniczeń komunikacyjnych na wymianę informacji:
  • ograniczenia osobiste
  • ograniczenia organizacyjne
 • Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji:
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • spójność komunikatów,
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych.
 • Cel i znaczenie komunikacji:
  • wypracowanie standardu komunikacji,
  • cele organizacji a cele osobiste,
  • wpływ sposobu komunikacji na odbieranie przez otoczenie,
  • wpływ sposobu komunikowania się na pracę współpracowników.
 • Odpowiedzialność w komunikacji:
  • „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
  • zachowywanie dbałości komunikacyjnej,
  • odpowiednie zadawanie pytań,
  • szumy komunikacyjne,
  • informacja a interpretacja w komunikacji,
 • Techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej w praktyce:
  • dopasowanie technik do celu komunikacji,
  • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy,
  • otwartość w sposobie wypowiedzi
  • komunikowanie swojego stanowiska i opinii,
  • komunikacja pośrednia i bezpośrednia
 •  Opracowanie dobrych praktyk komunikacyjnych- wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone