Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Systemy operacyjne dot. sieci
  • Rodzaje licencji Windows Server 2008
  • Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
  • Konfiguracja serwera jako kontrolera domeny
  • System operacyjny Linux
  • Zarządzanie i konfiguracja systemu Linux
 • Tematyka sieci LAN
  • Diagnostyka poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP
  • Protokołowanie sieciowe
  • Model OSI i model DoD
  • Typizacja sieci
  • Złącza sieciowe
  • Ustalanie adresu IP
  • Środowiska sieciowe
  • Sprzętowe składniki sieci
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
  • Przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania
  • Monitorowanie działania sieci
  • Narzędzia diagnostyczne
  • Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny
  • Procedury rozwiązywania problemów
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
  • Cele modernizacji sieci
  • Etapy tworzenia projektu modernizacji sieci
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo
  • Konta użytkowników
  • Zasady zabezpieczeń dla domeny
  • Zasady bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej
  • Polityka bezpieczeństwa
 • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Telefonia internetowa – VOiP
  • Zabezpieczenia zasobów sieciowych
 • CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone