Kurs asysty nad os. niepełnosprawną z elementami psychologii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Problematyka anatomii i patologii człowieka
 • Podstawowa znajomość języka migowego
 • Aspekty prawne opieki nad osobą niepełnosprawną
 • Metodologia wspierania rozwoju osoby niepełnosprawnej
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Kompetencje miękkie w opiece nad osobą niepełnosprawną
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Aspekty prawne opieki nad osobą niepełnosprawną
 • Zarys psychologii i socjologii w pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • Aspekty prawne opieki nad osobą niepełnosprawną
 • Zapewnianie odpowiednie kondycji fizycznej osobom niepełnosprawnym
 • Pomoc przedmedyczna

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone