Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

  • sedno pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
  • metodologia zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,
  • istota oceny we wczesnej edukacji,
  • metodyka integracji w edukacji wczesnoszkolnej,
  • wczesna edukacja a formy alternatywne i aktywizujące,
  • tematyka pracy opiekuńczej nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • metodologia wychowania przedszkolnego,
  • metodyka edukacja ruchowa,
  • zajęcia domowe i teatralne,
  • charakterystyka programów i podręczników szkolnych we wczesnej edukacji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone