Kurs zarządzania jakością usług turystycznych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania biurem turystycznym, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy Human Resources 
  • wpływ wynagrodzenia na pracę pracowników
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie procesami kadrowymi w hotelu
 • Zarządzanie hotelem
  • ustalanie kultury organizacyjnej hotelu
  • komunikacja zespołowa
  • autoprezentacja
  • nabór personelu
  • metodyka efektywnego liderowania
 • Promocja i sprzedaż
  • komercjalizacja produktów uzupełniających i peryferyjnych hotelu
  • e-commerce w hotelarstwie
  • zarządzanie jakością usług
  • zarządzanie procesami sprzedaży w Internecie
 • Aspekty finansowe zarządzania turystyką
  • zarządzanie finansowe
  • rachunkowość zarządcza

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.

UDOSTĘPNIJ NA:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone